Wnioski

W przypadku każdej sprawy prowadzonej przeze mnie jako komornika sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy wymagane jest złożenie odpowiednich pism, które są niezbędne do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i nadania prawidłowego biegu egzekucji, spośród których wymienić należy:

 • wniosek alimentacyjny,
 • wniosek alimentacyjny o podwyższenie alimentów,
 • wniosek egzekucyjny,
 • wniosek egzekucyjny o eksmisję,
 • wniosek o wpis w księdze wieczystej.

Warunkiem rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie wniosku przez wierzyciela. W niektórych przypadkach takie pismo może wystosować również sąd, prokurator lub inny uprawniony organ bądź organizacja społeczna.

Pismem, bez którego nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego i prowadzić egzekucji jest wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składany przez wierzyciela. Innymi słowy, jest to pismo, które musi spełniać ścisłe wymagania dotyczące pism procesowych. Powinny znaleźć się w nim następujące dane:

 1. Imię i nazwisko komornika sądowego, do którego kierowany jest wniosek.
 2. Dane wierzyciela, dłużnika, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych (imiona, nazwiska, nazwy stron, miejsca zamieszkania, siedziby).
 3. Oznaczenie pisma – w tym przypadku jako wniosek o wszczęcie egzekucji.
 4. Osnowa wniosku (treść zasadnicza).
 5. Podpis osoby zgłaszającej wniosek.
 6. Wykaz załączników.

Każdy wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien posiadać dołączony tytuł wykonawczy, który określa obowiązek nałożony na dłużnika, który będzie realizowany przez komornika w drodze egzekucji.

Dostępne wnioski:

Wniosek alimentacyjny[ zapisz ]
Wniosek alimentacyjny – podwyższone alimenty[ zapisz ]
Wniosek egzekucyjny[ zapisz ]
Wniosek egzekucyjny o eksmisję[ zapisz ]
Wniosek o wpis w księdze wieczystej[ zapisz ]
Załącznik – pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy[ zapisz ]
Załącznik – wnioskodawca uczestnik postępowania[ zapisz ]

Uprawnienia wierzyciela

Informacje dla dłużnika

Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl