Licytacje

Jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w oparciu o przepisy kodeksu prawa cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji , w ramach realizacji swoich obowiązków umieszczam na stronie internetowej kancelarii komorniczej ogólnodostępne informacje o objętych licytacjami ruchomościach i nieruchomościach,które są przedmiotem egzekucji z ruchomości bądź egzekucji z nieruchomości.

Zamieszczam na tej stronie internetowej aktualne informacje o wyznaczonych licytacjach komorniczych ruchomości oraz nieruchomości na terenie miasta Bydgoszczy i obszarze objętym przez okręg Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Strona z obwieszczeniami jest na bieżąco uzupełniana o nowe licytacje. Zależy mi bowiem na zagwarantowaniu potencjalnym licytantom najświeższych informacji oraz na stałym i łatwym dostępie do nich.

Ogłoszenia, które wprowadzam na stronę kancelarii komorniczej zawierają opisy poszczególnych licytacji z informacjami dla zainteresowanych odnośnie: miejsca i rodzaju sprzedaży,sumy oszacowania i ceny wywołania, daty licytacji. Informuję również o konieczności wniesienia rękojmi w wysokości 10% sumy oszacowania, podając przy tym konkretną kwotę, jaką powinien uiścić zainteresowany licytant. W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących przedstawionych informacji proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

nieruchomosci-ikonaNIERUCHOMOŚCI

ruchomosci-ikonaRUCHOMOŚCI

ARCHIWUM

Najbliższe terminy licytacji:

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

Pierwsza licytacja odzieży – bielizny        22 listopada 2017 o godzinie 9:00       ruchomości        dodano: 20 października 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  22-11-2017, 23-11-2017 oraz 24-11-2017 roku o godz. 09:00 w kancelarii komornikaodbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00004442/5        22 listopada 2017 o godzinie 10:00       nieruchomości        dodano: 24 października 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-11-2017r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńskiej 64 A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00103981/9 ORAZ UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NR KW BY1B/00090717/3        27 listopada 2017 o godzinie 12:00       nieruchomości        dodano: 3 listopada 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  27-11-2017r. o godz. 12:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności  nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym […]


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI        29 listopada 2017 o godzinie 11:00       ruchomości        dodano: 3 listopada 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-11-2017r. o godz. 11:00 na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz z siedzibą w Białych Błotach ul. Sosnowa 9 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużniczki


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI POSADOWIONYCH NA NIM BUDYNKÓW nr KW BY1B/00095567/1        11 stycznia 2018 o godzinie 14:00       nieruchomości        dodano: 15 listopada 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  11-01-2018r. o godz. 14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności posadowionych […]


Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl