Licytacje Nieruchomości

nieruchomosci-ikonaNIERUCHOMOŚCI

ruchomosci-ikonaRUCHOMOŚCI

ARCHIWUM

Najbliższe terminy licytacji:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 1/2 CZĘŚCI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00143055/1        10 grudnia 2019 o godzinie 12:00            dodano: 18 listopada 2019

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art.1013¹§1 i 867 ustawy kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-12-2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela, mieszczącej się 85-054 […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI KW BY1B/00185554/5 ORAZ PRAWA WŁASNOŚCI UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 80/640 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI NR KW BY1B/00185562/4        17 grudnia 2019 o godzinie 12:00            dodano: 19 listopada 2019

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art.1013¹§1 i 867 ustawy kodeks postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-12-2019r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela, mieszczącej się 85-054 […]


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl