Licytacje

Jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w oparciu o przepisy kodeksu prawa cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji , w ramach realizacji swoich obowiązków umieszczam na stronie internetowej kancelarii komorniczej ogólnodostępne informacje o objętych licytacjami ruchomościach i nieruchomościach,które są przedmiotem egzekucji z ruchomości bądź egzekucji z nieruchomości.

Zamieszczam na tej stronie internetowej aktualne informacje o wyznaczonych licytacjach komorniczych ruchomości oraz nieruchomości na terenie miasta Bydgoszczy i obszarze objętym przez okręg Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Strona z obwieszczeniami jest na bieżąco uzupełniana o nowe licytacje. Zależy mi bowiem na zagwarantowaniu potencjalnym licytantom najświeższych informacji oraz na stałym i łatwym dostępie do nich.

Ogłoszenia, które wprowadzam na stronę kancelarii komorniczej zawierają opisy poszczególnych licytacji z informacjami dla zainteresowanych odnośnie: miejsca i rodzaju sprzedaży,sumy oszacowania i ceny wywołania, daty licytacji. Informuję również o konieczności wniesienia rękojmi w wysokości 10% sumy oszacowania, podając przy tym konkretną kwotę, jaką powinien uiścić zainteresowany licytant. W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących przedstawionych informacji proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

nieruchomosci-ikonaNIERUCHOMOŚCI

ruchomosci-ikonaRUCHOMOŚCI

ARCHIWUM

Najbliższe terminy licytacji:

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00137457/4        18 grudnia 2018 o godzinie 11:00       nieruchomości        dodano: 22 listopada 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 1013(1) §1 i867 ustawy kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-12-2018r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela, mieszczącej się 85-054 […]


Licytacja udziałów w spółce        28 grudnia 2018 o godzinie 11:00       archiwum        dodano: 28 listopada 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 9117 § 4 oraz art. 867 i dalszych ustawy z dnia 17-11-1964r. kodeks postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-12-2018r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika mieszczącej się: 85-054 Bydgoszcz ul.Obrońców Bydgoszczy 8/4 odbędzie się pierwsza licytacja […]


Licytacja samochodu        28 grudnia 2018 o godzinie 15:00       ruchomości        dodano: 30 listopada 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-12-2018r. o godz. 15:00 w lokalu: ul. Liliowa 1, Linówiec, gm. Dobrcz odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika.


Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl