Licytacje

Jako komornik sądowy działający przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w oparciu o przepisy kodeksu prawa cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji , w ramach realizacji swoich obowiązków umieszczam na stronie internetowej kancelarii komorniczej ogólnodostępne informacje o objętych licytacjami ruchomościach i nieruchomościach,które są przedmiotem egzekucji z ruchomości bądź egzekucji z nieruchomości.

Zamieszczam na tej stronie internetowej aktualne informacje o wyznaczonych licytacjach komorniczych ruchomości oraz nieruchomości na terenie miasta Bydgoszczy i obszarze objętym przez okręg Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Strona z obwieszczeniami jest na bieżąco uzupełniana o nowe licytacje. Zależy mi bowiem na zagwarantowaniu potencjalnym licytantom najświeższych informacji oraz na stałym i łatwym dostępie do nich.

Ogłoszenia, które wprowadzam na stronę kancelarii komorniczej zawierają opisy poszczególnych licytacji z informacjami dla zainteresowanych odnośnie: miejsca i rodzaju sprzedaży,sumy oszacowania i ceny wywołania, daty licytacji. Informuję również o konieczności wniesienia rękojmi w wysokości 10% sumy oszacowania, podając przy tym konkretną kwotę, jaką powinien uiścić zainteresowany licytant. W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących przedstawionych informacji proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

nieruchomosci-ikonaNIERUCHOMOŚCI

ruchomosci-ikonaRUCHOMOŚCI

ARCHIWUM

Najbliższe terminy licytacji:

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

Licytacja samochodów        26 czerwca 2018 o godzinie 13:00       ruchomości        dodano: 24 maja 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-06-2018r. o godz. 14:00 na parkingu znajdującym się w Ostromecku przy ul. Kasztanowej 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika.


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO        04 lipca 2018 o godzinie 9:00       nieruchomości        dodano: 14 czerwca 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  04-07-2018r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Toruńskiej 64 a, w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  należącego  […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI NR KW BY1B/00142932/6        05 lipca 2018 o godzinie 8:30       nieruchomości        dodano: 29 maja 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-07-2018r. o godz. 09:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr KW BY1B/00195620/2        05 lipca 2018 o godzinie 9:00       nieruchomości        dodano: 29 maja 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-07-2018r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego dla którego Sąd Rejonowy […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO nr KW BY1B/00195621/9        05 lipca 2018 o godzinie 9:30       nieruchomości        dodano: 29 maja 2018

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  05-07-2018r. o godz. 10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego dla którego Sąd Rejonowy […]


Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl