Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jego zadanie polega na realizacji wyroku, jaki zapadł w stosunku do dłużnika, a więc zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle ustalonymi przez prawo. Działa na zlecenie wierzyciela.

Wykonuje głównie czynności takie jak: egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, licytacje komornicze, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych, zabezpieczanie spadku, sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Licytacje komornicze

25 maja 2015 o godzinie 09:00       ruchomości        dodano: 22 kwietnia 2015

Zastępca komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela asesor Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 25-05-2015r. do 29-05-2015 o godz. 09:00 każdego dnia w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65 (teren Zachemu, z uwagi na różną lokalizację zajętych ruchomości pod w/w adresem, proszę o przybycie licytantów przed […]


26 maja 2015 o godzinie 09:00       ruchomości        dodano: 22 kwietnia 2015

Zastępca komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela asesor Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 25-05-2015r. do 29-05-2015 o godz. 09:00 każdego dnia w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65 (teren Zachemu, z uwagi na różną lokalizację zajętych ruchomości pod w/w adresem, proszę o przybycie licytantów przed […]


27 maja 2015 o godzinie 09:00       ruchomości        dodano: 22 kwietnia 2015

Zastępca komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michała Popiela asesor Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniach od 25-05-2015r. do 29-05-2015 o godz. 09:00 każdego dnia w Bydgoszczy ul. Wojska Polskiego 65 (teren Zachemu, z uwagi na różną lokalizację zajętych ruchomości pod w/w adresem, proszę o przybycie licytantów przed […]


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Funkcję zastępcy komornika pełni asesor Krzysztof Ścibich

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy
ul. Gdańska 47, VI p.
85-005 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl