Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jego zadanie polega na realizacji wyroku, jaki zapadł w stosunku do dłużnika, a więc zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle ustalonymi przez prawo. Działa na zlecenie wierzyciela.

Wykonuje głównie czynności takie jak: egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, licytacje komornicze, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych, zabezpieczanie spadku, sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Licytacje komornicze

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa własności lokalu mieszkalnego nr KW BY1B/00106098/3        07 września 2016 o godzinie 10:00       nieruchomości        dodano: 14 lipca 2016

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  07-09-2016r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208,     odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego i związanego z […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO NR KW BY1B/00108581/0 ORAZ UDZIAŁU WYNOSZĄCEGO 2009/73006 CZĘŚCI W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ NR KW BY1B/00102486/2        07 września 2016 o godzinie 10:30       nieruchomości        dodano: 29 lipca 2016

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07.09.2016r. o godz. 10:30 w   budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208,   odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr  KW BY1B/00108581/0 […]


I licytacja wyposażenia domowego        08 września 2016 o godzinie 09:00       ruchomości        dodano: 21 lipca 2016

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-09-2016r. o godz. 09:00  w lokalu: 85-031 Osielsko, ul. Tatrzańska 14, Niwy  odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości.


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, VI p.
85-005 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl