Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jego zadanie polega na realizacji wyroku, jaki zapadł w stosunku do dłużnika, a więc zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle ustalone przez prawo. Działa na zlecenie wierzyciela.

Wykonuje głównie czynności takie jak: egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, licytacje komornicze, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych, zabezpieczanie spadku, sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Licytacje komornicze

02 września 2014 o godzinie 10:00       ruchomości        dodano: 6 sierpnia 2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-09-2014r. o godz. 10:00 kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


03 września 2014 o godzinie 11:00       ruchomości        dodano: 6 sierpnia 2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2014r. o godz. 11:00 w Bydgoszczy ul. Gdańska 140 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


08 września 2014 o godzinie 11:00       nieruchomości        dodano: 16 lipca 2014

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-09-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj. lokalu nr 2 należącego do […]


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy
ul. Gdańska 47, VI p.
85-005 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl