Uwaga! Zmiana adresu

Od dnia 04 maja 2017 roku zmiana adresu siedziby Kancelarii Komorniczej
na 85-054 Bydgoszcz, ul. Obrońców Bydgoszczy 8.

Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jego zadanie polega na realizacji wyroku, jaki zapadł w stosunku do dłużnika, a więc zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle ustalonymi przez prawo. Działa na zlecenie wierzyciela.

Wykonuje głównie czynności takie jak: egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, licytacje komornicze, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych, zabezpieczanie spadku, sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Licytacje komornicze

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

I licytacja motorowerów        03 marca 2017 o godzinie 12:00       ruchomości        dodano: 3 lutego 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-03-2017r. o godz. 12:00 w lokalu: 86-070 Dąbrowa Chełmińska, GZIN 41 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00109400/5        14 marca 2017 o godzinie 11:00       nieruchomości        dodano: 8 lutego 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 10131 §1 i867 ustawy kodeksu postępowania cywilnego (dalej k.p.c.) w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14.03.2017r o godz.11:00 w kancelarii  mieszczącej się 85-005 Bydgoszcz    ul.Gdańska 47 VI piętro, odbędzie się druga licytacja  nieruchomości  […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU I PRAWA WŁASNOŚCI POSADOWIONYCH NA NIM BUDYNKÓW I INNYCH URZĄDZEŃ nr KW BY1B/00193284/0        16 marca 2017 o godzinie 11:30       nieruchomości        dodano: 21 lutego 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  16-03-2017r. o godz. 11:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego działkę nr 1/33 o […]


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, VI p.
85-005 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl