Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa – przy czym nie jest urzędnikiem państwowym. Zostaje powoływany i odwoływany do wykonywania swoich zadań przez ministra sprawiedliwości. Realizowane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Do jego głównych obowiązków należy realizacja tytułu wykonawczego, który zapadł w stosunku do dłużnika, a zatem zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle określonymi przez przepisy prawa. Komornik działa na wniosek wierzyciela lub polecenie sądu.

Do moich zadań jako komornika sądowego należą:

  • egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
  • licytacje,
  • nadzór urzędowy nad licytacjami publicznymi,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania lub wydaniem orzeczenia,
  • doręczanie zawiadomień oraz innych dokumentów (za potwierdzeniem odbioru),
  • zabezpieczanie spadku i roszczeń pieniężnych,
  • sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy,
  • weryfikacja treści tytułów wykonawczych.

Licytacje komornicze

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00137457/4        18 grudnia 2018 o godzinie 11:00       nieruchomości        dodano: 22 listopada 2018


Licytacja udziałów w spółce        28 grudnia 2018 o godzinie 11:00       archiwum        dodano: 28 listopada 2018


Licytacja samochodu        28 grudnia 2018 o godzinie 15:00       ruchomości        dodano: 30 listopada 2018Zmiana adresu

UWAGA! Od 04.05.2017 r. nastąpi zmiana adresu kancelarii na:
ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, 85-054 Bydgoszcz.
Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl