Zmiana adresu

UWAGA! Od 04.05.2017 r. nastąpi zmiana adresu kancelarii na:
ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4, 85-054 Bydgoszcz.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Jest powoływany i odwoływany przez ministra sprawiedliwości. Wykonywane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jego zadanie polega na realizacji orzeczenia sądu jakie zapadło w stosunku do dłużnika, a więc zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle określonymi przez przepisy prawa. Działa na zlecenie wierzyciela.

Wykonuje głównie czynności takie jak: egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, licytacje komornicze, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych, zabezpieczanie spadku, sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Licytacje komornicze

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI        05 lipca 2017 o godzinie 10:00       ruchomości        dodano: 29 maja 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  05-07-2017r. o godz. 10:00 kancelarii komornika odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00168578/4        06 lipca 2017 o godzinie 10:00       nieruchomości        dodano: 6 czerwca 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-07-2017r. o godz. 10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego  należącego  do dłużnika: Stanisław Kwiatkowski, […]


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW BY1B/00061458/7        06 lipca 2017 o godzinie 10:30       nieruchomości        dodano: 6 czerwca 2017

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  06-07-2017r. o godz. 10:30 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy Toruńska 64A w sali nr 1.05,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej  do dłużnika: Sławomir Gorzycki, Iwona Gorzycka […]


Kontakt

Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel

ul. Obrońców Bydgoszczy 8/4
85-054 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Przyjmowanie interesantów: wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
dział alimentacyjny tel.: (52) 315 14 97
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl