Komornik sądowy

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który działa przy sądzie rejonowym pod nadzorem jego prezesa. Jest powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywane przez niego czynności są określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jego zadanie polega na realizacji wyroku, jaki zapadł w stosunku do dłużnika, a więc zmuszenie go do wykonania nałożonego obowiązku metodami ściśle ustalonymi przez prawo. Działa na zlecenie wierzyciela.

Wykonuje głównie czynności takie jak: egzekucje świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, licytacje komornicze, sporządzanie protokołu stanu faktycznego, doręczanie zawiadomień sądowych, zabezpieczanie spadku, sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

Licytacje komornicze

Informuję, że nie zamieszczam ogłoszeń o licytacjach na portalach ogłoszeniowych typu Allegro, Tablica, Świstak, Anonse,OLX itp.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SOLCU KUJAWSKIM PRZY UL. DWORCOWEJ 13 A/36        02 czerwca 2016 o godzinie 11:00       nieruchomości        dodano: 7 maja 2016

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02-06-2016r. o godz. 11:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208,     odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiat bydgoski, […]


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BORÓWNIE        02 czerwca 2016 o godzinie 11:30       nieruchomości        dodano: 7 maja 2016

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2016r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208  odbędzie się druga licytacja nieruchomości  należącej  do dłużnika: Magdalena Kosobucka (ob. […]


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W BYDGOSZCZY PRZY UL.TORUŃSKIEJ 26/3        02 czerwca 2016 o godzinie 12:00       nieruchomości        dodano: 7 maja 2016

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  02-06-2016r. o godz. 12:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul.Nowy Rynek 10 w sali nr 208,     odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego   należącego  do dłużników: Monika Olejniczak, […]


Kancelaria

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy
Michał Popiel

Kancelaria komornicza w Bydgoszczy

ul. Gdańska 47, VI p.
85-005 Bydgoszcz

Kancelaria czynna:
wt 8.00-16.00
pn-pt 7.30-15.30

Komornik przyjmuje interesantów wt 10.00-16.00

Rachunek bankowy
PKO BP S.A. I Odd. Bydgoszcz
37 1020 1462 0000 7202 0022 4238

przejdź do formularza kontaktowego
tel./fax: (52) 322 28 27
elektroniczna skrzynka pocztowa: bydgoszcz7@komornik.pl